Jeg er helt satt ut. Jeg stod på jobb når jeg fikk beskjeden og har fulgt radio, nett og tv siden.
Dette burde ikke skje. Jeg håper virkelig absolutt alle jeg kjenner er trygge, og ikke minst dere.
Jeg håper dere har det bra, og at ingen av deres nærmeste er rammet av denne hendelsen.
Jeg er nok ikke den eneste med en urolig følelse i kroppen. Dette er forferdelig…


Det er helt uvirkelig at dette har skjedd her i Oslo. Ta vare på dere selv. ♥

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrPin on Pinterest