Detta fantastisk fine bildet poppa opp på facebook. Altså, hva skjer med heroinknekken på meg a?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on TumblrPin on Pinterest